Prijava
English flag.

Splošni pogoji poslovanja

To je dogovor med vami - kot kupcem naših storitev, in podjetja, ki ima v lasti valeja.net/.com - Valeja s.p., Slovensko podjetje s sedežem v Rakeku na naslovu Cesta Jožeta Krajca 4. V nadaljevanju tega dokumenta se uporablja beseda (ponudnik) za podjetje Valeja s.p. beseda (naročnik) na stranke, kupce ter spletno mesto ponudnika se nanaša na www.valeja.net.

Pravne podrobnosti o podjetju je mogoče najti v poglavju »Kontaktni podatki« tega dokumenta.

Kot kupec naših storitev se morate zavedati, da, ko si registrirate račun na Valeja.net, se strinjate, da bo dostop do podatkov naloženih na naše strežnike omogočen širši internetni javnosti. V zvezi s tem, razumete in se strinjate, da ponudnik Valeja s.p. ne more omejiti javnega dostopa do teh podatkov in garantirati varnost vaših datotek. Vi ste popolnoma odgovorni za zaščito svoje spletne vsebine na ponudnikovem strežniku in bi morali skrbno pretehtati vsako informacijo, podatek predno ga naložite na svoj na novo dodeljenih prostor na strežniku ponudnika. Toplo priporočamo, da se izogibate objavi osebnih podatkov na spletu, ki jih je mogoče zlorabiti.

Ti splošni Pogoji storitev spletnega gostovanja skupaj z njihovo skladno politiko  "Splošnih pogojev uporabe (SPU) predstavlja pogodbo o opravljanju storitev za stranke. Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Zaključek obrazca za naročilo storitev predstavlja elektronski podpis tega dokumenta.

 1. Celotna pogodba; Sporazum storitev
 2. Valeja.net Storitve spletnega gostovanja
 3. Aktiviranje storitev in nadaljevanje - Roki
 4. Promocije z brezplačno domeno
 5. Trajanje in obnova storitev
 6. Obveznosti stranke
 7. Nezakonita in prepovedana uporaba
 8. Komercijalne spletne strani strank
 9. Posli s tretjimi osebami
 10. Odpovedi, Povračila in Zahtevek vračila
 11. Sporočila za javnost
 12. Neprimerno vedenje
 13. Okoliščine, ki nastanejo zaradi višje sile
 14. Zagotavljanje storitev; Jamstev in zagotovil
 15. Prekinitev storitve
 16. Pritožbeni postopek
 17. Kontaktni podatki za podporo strankam
 18. Revizije
 19. Prireditev / odstop
 20. Prenehanje

1. CELOTNA POGODBA, SPORAZUM STORITEV

Valeja s.p. zagotavlja svoje storitve za vas - stranko - pod pogoji navedenimi v tem sporazumu storitev. Namen tega dokumenta je ohraniti integriteto obeh tako ponudnika kot stranke in zaščito obeh strani pred odgovornostjo. Ta sporazum bo veljal za zagotavljanje hitrosti, moči, zmogljivosti in zanesljivosti naših storitev.

Sporazum storitev skupaj z obrazcem za naročilo, splošnih pogojev uporabe (SPU) in vseh drugih dokumentov alidogovorov navedenih v teh pogojih, predstavljajo celotno dejanje konvencije med Valeja s.p. in stranko. V primeru da pristojno sodišče razglasi katero od določb pogodbe za neveljavno, neizvršljivo, ali nepotrebno, bodo vsa ostala dolčila v celoti ohranila njihovo veljavnost.

Strankino stran sporazuma lahko predložijo katera koli od naslednjih strank: posameznik star več kot osemnajst (18) let, pravni subjekt kot so delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo itd., oseba, ki zastopa stranko, iz nekega razloga on ali ona mora biti zakonsko pooblaščena, da deluje v njegovem imenu stem pa sprejema izvajanje in doseganje sporazuma.

Sporazum se razlaga v konsistenci z Slovenskimi zakoni in služi v korist stranke k tej uredbi in nujnih dedičev, izvršiteljev, administratorjev,  in zakonitih naslednikov.

2. STORITVE SPLETNEGA GOSTOVANJA

Storitev spletnega gostovanja je vrsta internetne storitve, ki ponuja posameznikom in organizacijam možnost, da gostijo svoje spletne strani in shranjujejo informacije, slike, video ali druge vsebine dostopne preko svetovnega spleta.  Ponudnik storitve shranjevanja podatkov je podjetje, ki ponuja prostor za shranjevanje podatkov na strežnik in s tem povezane storitve upravljanja. Ponudnik lahko tudi ponuja periodično varnostno kopiranje in arhiviranje. Valeja s.p. ponuja le storitev spletnega gostovanja, ki pa ni storitev za shranjevanje podatkov (kakor Drop box, google drive itd.). Storitev spletnega gostovanja vsebuje naslednje:

Lastnosti storitve

Osnovne lastnosti:

 1. Diskovni prostor - Pri nas uporabljamo tehnologijo skladiščenja podatkov v gručah, kar pomeni, da viri za hranjenje podatkov za paket gostovanja kupljen pri nas niso omejeni samo na en strežnik, vendar se porazdeli med več računalnikov (strežnikov). To zagotavlja boljše delovanje in večjo zanesljivost strežnika in omogoča boljši izkoristek vaše dodeljene kvote za shranjevanje, ki je bila dodeljena izbranemu paketu oziroma računu. Dodaten prostor na disku je na voljo kot možnost nadgradnje. Plačilo nadgradnje je v naprej na leto. Kontaktirajte prodajo za več informacij.
 2. Podatkovni promet - Vak paket gostovanja vklučuje določeno kvoto prometa. Dodatna količina prometa je na voljo kot nadgradnja paketa. Plačilo nadgradnje je v naprej na leto je pa potrebno poskrbeti, da paket nadgradite predno presežete obstoječo kvoto saj se lahko zgodi, da bo sistem blokiral vaš račun dokler kvota ne bo povečana ali pa se bo začelo novo obračunsko obdobje.
 3. Gostovanje domen - Paketi gostovanja vkličujejo tudi gostovanje domen. Vsak paket ima določeno število domen, ki jih lahko gosti.
 4. Registracija domen - Z nakupom spletnega gostovanja je možno kupiti, registrirati tudi spletno domeno. Registracije domen so dokončne in jih ni možno vrnti ali zahtevati refondacije. Več informacij o domenskih imenih je možno pridobiti v nadaljevanju tega dokumenta ali v našem sporazumu o Registracijah domen in Politiki reševanja sporov o domenskih imenih.
 5. E-poštni računi - za vsak paket gostovanja je določeno različno število e-poštnih računov.
 6. MySql / PostgreSql (i) - Podatkovne baze MySql so vključene v vse pakete gostovanja.
 7. Shramba baz podatkov - Število baz podatkov je odvisno od paketa. V primerih kjer so zelo velike posamezne baze podatkov lahko vpliva na splošno delovanje strežnika. Zato priporočamo, da je vsaka posamezna zbirka podatkov manjša kot 200 MB. Za račune z bazami podatkov večjimi od 500MB lahko ponudnik zahteva, da se zmanjša poraba virov da se zagotovi in ohrani primerna zmogljivost strežnika ali pa se prekine storitev naročniku z ali brez predhodnjega obvestila.

Dodatne možnosti

 1. Dodeljen IP naslov - Ponudnikovi paketi gostovanj ne vklučujejo dodeljenih IP naslovov, razen, če so navedene v seznamu funkcij paketa. Dodeljene IP naslove lahko kupite kadarkoli kot nadgradnjo spletnega gostovanja. Dodeljene IP naslove se dokupi najmanj za obdobje enega leta in niso prenoslijivi na drugega ponudnika spletnega gostovanja. Kontaktirajte prodajo za več informacij.
  Opomba: Prosimo, upoštevajte, da v skladu z IANA - subjekt, ki usklajuje globalni bazen IP-jev, je treba na novo zahtevane namenske IP naslove uporabiti v 7 dneh po njihovi dodelitvi. Torej, če se zahteva dodeljen IP naslov pri ponudniku in se ga ne prenese na gostitelja v roku 7 dni od dneva dodelitve naslova, bo ta IP naslov vrnjen v golobalni bazen IP naslovov. Če se to zgodi boste morali ponovno zahtevati dodeljen IP naslov iz vaše uporabniške nadzorne plošče na http://podpora.valeja.net/
 2. SSH - Možnost kot nadgradnja paketa. Posvetujte se z prodajo za več informacij.
 3. ID zaščita (WHOIS) - Ta storitev vam zagotavlja, da vaši zasebni kontakti ne bodo vidni v WHOIS podatkih vaše domene. Na voljo je kot opcija v vseh paketih gostovanja ampak samo z določenimi vrhnimi domenami, ki podpirajo to možnost.

Bolj izčrpne informacije o vseh funkcijah vključenih v naše spletno gostovanje so na voljo na straneh spletnega gostovanja.

Nameščanje in odpravljanje težav

Vsak uporabnik lahko izkoristi storitev nameščanja, nadgrajevanja in odpravljanja težav s svojo spletno stranjo.S tem omogočimo uporabnikom da dobijo strokovno pomoč naših tehnikov v trajanju 1 ure.

Storitev je namenjena za:

 1. Za čiščenje in restavracijo okuženih (napadenih) strani - V primeru, ko ugotovite, da je bilo vaše spletno mesto napadeno ali pa ste bili o tem obveščeni se lahko zanesete na našo pomoč pri odpravi težav. Ta storitev vklučuje varnostno kopijo trenutne vsebine, čiščenje in/ali obnovitev poškodovanih map in datotek iz originalnih skript. Namestitev ali obnova iz prejšnjih varnosnih kopij. Storitev ne vklučuje odpravo varnostnih lukenj, saj so ponavadi le te posledica slabo izdelanih skript to pa terja malo večjo poglobitev v problem za kar pa se potrebuje več časa. 
 2. Za namestitev skripte, predloge, vtičnikov ali modulov - Če potrebujete kakršno koli namestitev programske opreme, predloge spletne strani, vtičnika ali modulov s katerim se ne želite ukvarjati sami lahko to storimo namesto vas. Naredili bomo varnostno kopijo strani in baze (če obstaja) in izvedli zaželjeno namestitev za vas.
 3. Odpravljanje težav v delovanju skript in razhroščevanje, diagnostika - V primeru, ko imate težave v delovanju programov (aplikacij) na strani katere ne morete odpraviti sami lahko tako napako (nedelovanje) diagnosticiramo in odpravimo namesto vas.
 4. Prenos map, datotek ter baz podatkov med uporabniškimi računi na naših strežnikih -  V primeru, ko imate pri nas zakupljenih več računov in želite prenašati stran ali nekaj strani med temi računi lahko za to migracijo poskrbimo mi.

Storitev nameščanja in odpravljanja težav ne velja v naslednjih primerih:

 • Naša storitev nameščanja zajema samo nove namestitve in ne posodobitve obstoječih skript.
 • Ne izvajamo sprememb ali prilagoditev in nadgradenj na zadnje verzije že obstoječih skript.
 • Storitev ne vsebuje nobene dodatne nastavitve ali prilagoditve skript kot privzete nastavitve. Potem, ko je skripta aktivirana in njeno delovanje potrjeno je vsakršno nadaljnje spreminjanje nastavitev narejeno s strani stranke.
 • Storitev nameščanja in odpravljanja težav nudimo samo v primeru, če se gostovanje izvaja na naših Linux strežnikih, ne nudimo pomoči na nobenem Windows, Linux in MAC strežniku, ki ni nuden in vzdrževan z naše strani.
 • Ne nudimo nobene garancije in ne prevzemamo odgovornosti v primeru izgube podatkov ali v primeru nepravilnega delovanja katerega koli skripta, predloge, modula ali vtičnika.

Plačilo storitev:

 

1 Vsak naročnik bo lahko izkoristil prednosti izbranega paketa po vstopni ceni z celim naborom funkcij skozi celotno pogodbeno obdobje. Ponudnik si pridružuje pravico, da uvede nekatere spremembe v paketih (v obliki dopolnilne storitve) v korist kupcev.

2 Ponudnik bo zaračunaval naročnikom po zastavljeni cenovni shemi, ki je veljala ob izvedbi procesa naročila. Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe cen kadar je to potrebno. To pomeni, da se lahko trenutni cenik in nabor funkcij  na www.valeja.net/gostovanje razlikuje od cen in značilnosti uporabniškega računa naročnika.

3Ob naročilu paketa pri Valeji se naročnik strinja z plačilom obdobja plačila, ki je ob naročilu na voljo za izbiro (mesečno, letno, dvoletno). Naročniki se morajo strinjati z ponudnikovo politiko preverjanja naročil. Naš oddelek za plačila bo skrbno nadzoroval vsako naročilo in previdno obdelal vsako plačilo, da se zagotovi varnost pred prevaranti, ki bi skušali izigrati naš sistem spletnega gostovanja. V primeru plačil z PayPal in American Express kreditnih kartic bo  avtomatično omogočeno  za obdobje 12 mesecev ponavljajoče obračunavanje za brez skrbnost kupca. V primeru, da stranka želi odpovedati ponavljajoče zaračunavanje lahko to stori iz svoje kontrolne plošče za nadzor uporabniškega računa.

Garancija storitev:

Ponudnik garantira 99.9% pojavnost siatema in stabilnost strežnika. To se ne nanaša na težave ki izhajajo iz:

 • Okvare strežniške strojne opreme;
 • Uporabniške napake ali namerno motnjo storitev (na primer, če stranka izklopi svoj strežnik) ponudnik ni odgovoren za zastoj v delovanju;
 • Odpovedi zaradi programske opreme, katero ponudnik ne podpira in povzroči sesutje strojne opreme, ki je bilo povzročeno s strani kupca. Ponudnik  ni odgovoren za nastale prekinitve v delovanju.

Za več informacij prosimo preberite naše Garancije glede na raven storitev.

Varnostne kopije računa in podatkov:

 

1Storitev izdelave varnostnih kopij je omogočena kot ena od ugodnosti našim naročnikom in ne kot storitev, ki je del neke plačljive storitve in zaradi tega ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za podatke shranjene na uporabniških računih. Vi kot stranka se strinjate, da prevzemate polno odgovornost za vse podatke shranjene v vašem uporabniškem računu ter, da vzdržujete primerne varnostne kopije podatkov shranjenih na našem strežniku tudi na svojih napravah, ki so namenjene temu. Ponudnik izvaja varnostne kopije map in datotek shranjenih v /www mapi vašega uporabniškega računa in prav tako baz podatkov, ki ste jih ustvarili. Varnostne kopije so shranjene samo za obdobje 7 dni. Po tem obdobju varnostne kopije ni mogoče več obnoviti.

2Varnostne kopije (splošno): Privzeta velikost prostora namenjenega za varnostne kopije na naročnika je 5GB. Uporabniški računi z podatki, ki presegajo 5GB ne morejo biti delno ali v celoti varnostno kopirani. Dodatni prostor namenjen za varnostne kopije si lahko naročite v področju nadgradenj v vaši kontrolni plošči. Ponudnik nudi storitev varnostnega kopiranja samo uporabniškim računom, ki imajo uporabo prostora pod zakupljenim limitom za varnostne kopije. Na primer. Če je zakupljen prostor za varnostne kopije 20GB, bo ponudnik izvajal varnostno kopiranje dokler vaš račun ne bo presegel porabe 20GB limita. Ko je limit 20GB dosežen skripta za varnostne kopije ne bo več varnostno kopirala vaših podatkov.

3Varnostne kopije podatkovnih baz: Skripta za varnostno kopiranje podatkovnih baz NE BO izvajala varnostnih kopij baz, ki so večje kot 256 tabel. Baze večje od tega porabijo preveč časa in strežniških resursov za varnostno kopiranje. Naročnik mora sam poskrbeti za varnostne kopije baz podatkov.

3. AKTIVACIJA STORITEV IN ČASOVNI ROKI

Ponudnik ponuja storitev spletnega gostovanja za naročnike globalno. Storitev za nove naročnike se aktivira takoj, ko naš oddelek prodaje pride v stik s plačnikom po telefonu ali e-pošti, da preveri podatke o plačilu (to je potrebno, da se preprečijo goljufije naročil). Postopek za preverjanje plačila je obvezen, če ne odobrimo transakcijo v 48 urah po predložitvi plačila, bodo sredstva nakazana nazaj plačniku in naročilo bo preklicano. Storitve za obstoječe stranke, vključno z nadgradnjo storitev in obnov, se aktivira takoj, ko naš oddelek prodaje prejme potrdilo o plačilu.

1Roki za deljeno spletno gostovanje: Novo ustvarjeni računi spletnega gostovanja pri ponudniku so veljavni 1 leto. Lahko so obnovljeni za novo 1 letno obdobje, ki bo priključeno obstoječemu datumu zapadlosti računa. Vse nadgradnje računa naročene preko kontrolne plošče gostovanja, so veljavne in bodo v funkciji do veljavnega datuma zapadlosti pripadajočega uporabniškega računa.

2Roki za registracijo domen: Ponudnik ponuja registracijo nekaterih vrhnjih domen (top-level domene).

4. BREZPLAČNA PROMOCIJSKA PONUDBA DOMEN

Ponudnik lahko občasno ponuja brezplačno domeno novemu naročniku spletnega gostovanja za obdobje 1 leta. Ta posebna ponudba je možna samo z našimi PROMOCIJSKIMI vrhnjimi domenami (.com, .net, .info, si, .org, .biz, .us). V primeru, ko je uporabljena možnost vračila denarja s strani naročnika je potrebno le to domeno plačati po trenutnem ceniku za celotno obdobje. Lastnik domene bo prejel uporabniško ime in geslo za upravljanje domene ter mu bo tako omogočen prenos domene.

5. TRAJANJE IN OBNOVA STORITEV

Storitve gostovanja

Storitev gostovanja je aktivna za eno leto (365 dni). Po preteku tega obdobja se račun samodejno suspendira in ostane suspendiran dokler ga kupec ne obnovi z plačilom naslednjega obdobja. V primeru, da kupec ne obnovi njegov / njen račun gostovanja, bo ta ostal blokiran. Podatki računa se hranijo 2 meseca, zatem se trajno izbrišejo vsi podatki računa.

Obvestila glede poteka računa so poslana dvakrat in sicer - 14 dni prvo sporočilo in 7 dni drugo sporočilo pred datumom zapadlosti gostovanja po e-pošti. Da bi prejeli obvestila, mora stranka uporabiti veljavni e-naslov ob registraciji. Ponudnik zagotavlja da so e-poštna obvestila poslana in ne prevzema nikakršne odgovornosti za e-pošto, ki nibila dostavljena zaradi težav z e-poštnim naslovom prejemnika.

Domene (spletni naslovi)

Domenska imena so v veljavi za obdobje njihove regestracije (nekatera domenska imena so lahko registrirana tudi do 10 let, odvisno od TLD pripone vrhnjih domen). Po preteku domene sledi več možnih faz za obnovitev.

Slider Title 2

Your text...

Slider Title 2

Your text...

Slider Title 2

Your text...

Slider Title 2

Your text...

Slider Title 2

Your text...

Prosimo prijavite kakršno koli kršenje "Splošnih pogojev in pripadajočih popgojev uporabe" in politike razreševanja domenskih sporov na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

8°C

Ljubljana

Partly Cloudy

Humidity: 40%

Wind: 14.48 km/h

 • 24 Mar 2016 12°C 1°C
 • 25 Mar 2016 13°C 3°C