Prijava
English flag.

Kako namestimo Presta Shop sistem za spletne trgovine

PrestaShop

V našem podjetju za gostovanje spletnih strani uporabljamo dve vrsti nadzornih plošč zPanel in cPanel. Slednja je ena najbolj razširjenih in uporabljenih kontrolnih plošč za gostovanje spletnih strani danes.

V tem članku bom opisal namestitev odprtokodnega sistema za izdelavo (postavitev) spletne trgovie Presta Shop s pomočjo kontrolne plošče zPanel.

V našem primeru bomo namestili Preasta Shop na eno od naših poddomen. V podrobnosti vsakega koraka namestitve se ne bomo spuščali, saj to zajema vsaj nekaj predznanja o zakupu domen (spletni naslov), gostovanja ter ostalih formalnosti glede tega. Način namestitve bo klasičen ročni, brez pomoči programov za namestitev. Le tako boste postopek dobro razumeli, pa tudi varnost namestitvenih programov je večkrat vprašljiva, zato se jih izogibajte, če je to le mogoče.

Torej predvidevam, da imate pri nas zakupljen račun za gostovanje na strežniku z kontrolno ploščo zPanell.
Vsi tisti, ki boste namestitev izvajali pri drugem ponudniku gostovanja, obvezno preverite kompatibilnost nastavitev strežnika, saj drugače vaša trgovina ne bo delovala in zapravili boste kar nekaj časa in denarja.

Za začetek je potrebna prijava v nadzorno ploščo. Podatke za to ste prejeli po e-pošti, takoj po opravljenem zakupu (najemu) spletnega gostovanja pri nas.

Prijava v nadzorno ploščo zPanell

SLIKA 1: prijava v nadzorno ploščo

Nadzorna plošča za upravljanje vaših spletnih vsebin zPanel je enostavna in prijazna uporabniku. Potrebujete nekaj predznanja, da bi vam bila vsebina kontrolne plošče razumljiva in seveda, kar je naj pomembnejše, uporabna.

zPanel nadzorna plošča

SLIKA 2: zPanel

V naslednjem koraku bomo začeli z namestitvijo vaše spletne trgovine.

Spletno trgovino bomo namestili na poddomeno (torej: "poddomena.vašadomena.si"). Vsi tisti, ki boste namestitev izvedli direktno na domeno "www.vašadomena.si" lahko preskočite ta korak.
Predenj začnemo je treba je ustvaril poddomeno in podatkovno bazo za našo namestitev spletne trgovine. Vrstni red ni pomemben saj v tem koraku še ne bosta povezani. Začeli bomo z ustvarjanjem podatkovne baze:
V levem meniju izberite Database management (1) in nato MySQL Database (2), kot vam prikazuje slika 3. Odpre se vam okno za ustvarjanje podatkovnih baz, kjer v spodnjem delu pod "Create a new MySQL database" v polje vnesete ime vaše podatkovne baze (3). Ime je lahko poljubno, a prav je, da izberete nekaj takega, da opisuje za katero spletno mesto je usvarjena podatkovna baza namenjena.
Ko vpišete ime kliknite gumb Create (4). Na seznamu se prikaže vaša na novo ustvarjena podatkovna baza s predpono vašega uporabniškega računa (5). V tem trenutku, ko vaša baza še nima vsebine, bo pri vas prikazano 0 bytov, za razliko od slike 3 spodaj, ki vsebno že ima.

 

Kreiranje podatkovne baze

SLIKA 3

V naslednjem koraku bomo dodali na novo ustvarjeno podatkovno bazo uporabniškemu imenu, oziroma bomo ustvarili novega uporabnika za to bazo. Podatkovna baza je sicer že avtomatično dodana obstoječemu imenu. Kadar pa želite uporabljati več imen jih na novo ustvarimo in dodelimo podatkovni bazi. V nasprotnem lahko ta korak preskočite.

V levem meniju kliknemo na MySQL user (1). Odpre se nam okno za ustvarjanje in upravljanje uporabnikov podatkovnih baz. Pod Curent MySQL users vidite seznam obstoječih uporabnikov. Pod Create a new MySQL user ustvarimo novege uporabnika (slika 4) ali v primeru večih uporabnikov na novo ustvarjeno podatkovno bazo dodelimo enemu od obstoječih uporabnikov ali zanjo kreiramo novega uporabnika. Torej pod točko (2) vnesemo ali izberomo željeno uporabniško ime za našo podatkovno bazo. Pod točko (3) izberemo našo bazo iz padajočega seznama. Pod točko (4) izberemo dostop do podatkovne baze preko zaželjenega načina, ki je namenjen varnosti. Izbirate lahko ali želite dovoliti dostop do baze podatkov preko katerega koli IP naslova ali samo preko izbranega.

POZOR! Dobro premislite predno izberete dostop preko le enega IP, saj si lahko tako zaklenete dostop do baze, v primeru, ko imate na primer pri vašem operaterju (SIOL, T-2, itd.) izbran dinamični IP naslov, ki se pri večina operaterjev menja na 24 ur.
Za konec pa še pod (5) točko zaključite korak z klikom na gumb Create (Ustvari).

 

MySQL uporabnik

SLIKA 4

V prejšnjem koraku smo zaključili ustvarjanje in nastavitve podatkovne baze tako, da se bomo sedaj lotili ustvarjanje pod domene za našo spletno trgovino. Navadno so prave trgovine nameščene dirkektno na domeno, vendar dostikrat uporabljajo manjša podjetja trgovine kot dodatek k svojim spletnim stranem. V takem primeru jih namestimo na poddomeno ali poddirektorij. Žal bi se z razlago kaj in kako je boje storiti preveč oddaljili od namena članka, zato o tem v drugem prispevku.

S klikom na Domain Management (1) se vam v padajočem meniju odprejo možnosti urejanja domen. Izberemo "Sub Domains" (Pod domene) (2) in odpre se nam okno za ustvarjanje in upravljanje s poddomenami. Pod naslovom Create new sub-domain vnesete v polje (3) željeno ime vaše pod domene. To je text pred piko nosilne domene torej (poddomena.vašadomena.si). V našem primeru je to prestashop ter v padajočem meniju (4) izberemo krovno domeno pod katero želimo ustvariti našo poddomeno. Pod točko (5) izberemo ali želimo ustvariti nov direktorij ali pa že imamo ustvarjen direktorij za naše spletno mesto. V našem primeru bomo dovolili, da sistem sam ustvari direktori za našo trgovino. V točki (6) s klikom na gumb Create potrdimo in ustvarimo našo novo pod domeno. Na sliki spodaj pod naslovom Curent sub-domains v povdarjeni vrstici vidimo našo na novo ustvarjeno pod domeno. Prvi stolpec prikazuje ime pod domene, drugi ime direktorija pod domene in tretji status pod domene, ki pa takoj po kreiranju kaže status "pending", saj sistem potrebuje nekaj časa, da poddomeno ustvari. Takoj zatem pa se spremeni v status "Live". Tako smo ustvarili našo novo pod domeno in pripravili pogoje za namestitev naše trgovine. V določenih primerih je potrebno urediti še domenske strežnike, torej kadar ponudnik gostovanja nima takšnih nastavitev, da se le ti avtomatično določijo ob ustvarjanju poddomene. Več o domenskih strežnikih pa ob kakšni drugi priložnosti.

Ustvarjanje pod domene

SLIKA 5

Če torej nastavitve gostitelja ne uredijo DNS-jev avtomatično, je potrbeno še ročno nastaviti domenske strežnike za pod domeno (slika 6). V nasprotnem primeru lahko korak ročnega nastavljanja DNS-jev preskočite.

S klikom na DNS Manager (1) v levem meniju se vam odpre stran za urejanje domen. Pod točko (2) v padajočem meniju izberemo našo krovno domeno in kliknemo na gumb Edit (3).

Upravitelj domen

SLIKA 6

Odpre se nam okno za upravljanje DNS-jev (domenskih strežnikov). S klikom na CNAME se nam odpre okno za dodajanje zapisov DNS (slika 7).

Upravitelj domenskih strežnikov

SLIKA 7

Kjer v spodnjem delu kliknemo na "Add new record" (1) in odpre se nam zeleno polje, kjer v prvo polje pod točko (2) vnesemo prvi del pod domene. V našem primeru je to prestashop in pod točko (3) vnesemo znak (@) ter z klikom na gumb "Save" (4) shranimo zapis.

Dodajanje DNS zapisa

SLIKA 8

Sedaj vidimo naš zapis med ostalimi DNS zapisi - slika 9.

DNS zapisi

SLIKA 9

V naslednjem koraku bomo prenesli z uradne strani prestashop.com/en/download direktorij, ki vsebuje kompleten sistem prestashop in ga shranili na svoj računalnik.

PrestaShop.com

SLIKA 10

Za prenos direktorija na strežnik, kjer boste imeli spletno trgovino lahko izbirate med veliko načini in programi. S časoma vsak razvijalec izbere tistega, ki je zanj najbolj uporaben in primeren. Za naš primer bom omenil dve možnosti, ki pa še zdaleč nista edini.
Prva možnost je z enim najbolj uporabljenim FTP programom z imenom "FileZilla" s katerim se povežete v vaš uporabniški račun na strežniku in urejate direktorije spletne strani. Za uporabo FTP programa je potrebno nekaj predznanja, a tukaj se v razlago, kako se uporablja omenjeni program ne bom spuščal. Kot vidite v spodnji sliki 11 je prikazan direktorij naše spletne trgovine s tem programom.

FTP program Filezilla

SLIKA 11

Zgoraj omenjeni program FileZilla program je potrebno najprej še namestiti na svoj računalnik in je namenjen naprednejšim uporabnikom s dobrim predznanjem. Ker lahko napačno uporaboFileZille naredimo več škode kot koristi, in ker tud zPanel vsebuje ustrezen program, bom za primer raje uporabil enega od oridij v nadzorni plošči zPanel.

S klikom v levem meniju slike 12 na "File Management" (1) se vam odpre seznam orodij , ki so vam na voljo za upravljanje z mapami in datotekami. Izberemo "AjaXplorer" (2) in se nam v novem zavihku brskalnika (Firefox, Chrome, IE itd.) odpre program za upravljanje z mapami in datotekami naše spletne strani.

Upravitelj datotek in direktorijev

SLIKA 12

V levem delu vidite izbrano mapo naše spletne strani, na desni strani pa vsebino map.

AjXplorer

SLIKA 13

Pa naložimo našo trgovino na strežnik:

S klikom na Upload (1) v zgornjem meniju se vam odpre manjše okno v katerem kliknete na Browse (2). Odpre se vam okno za nalaganje datotek iz vašega računalnika, kjer poiščete in izberete željeno datoteko. Izberite tisto, ki smo jo v enem od prejšnjih korakov prenesli iz spletne strani prestashop.com ter kliknite na gumb Potrdi (4), okno se zapre, izbrana datoteka pa se pokaže v oknu za nalaganje, kjer kliknete na gumb "Send" (5). Bodite pozorni na indikacijo (6) vrteči se krogec skrajno desno, saj edino tako vidite, da se z vašim ukazom nekaj dogaja. Bodite potrpežljivi! Nalaganje datoteke na strežnik lahko traja kar nekaj ćasa.

Nalaganje prestashop datotek na strežnik.

SLIKA 14

Po končanem procesu nalaganja zip datoteke, dvokliknite na zip datoteko v levem stolpcu (1). Pod njo se bo pokazala mapa prestashop, v katero se razširja naša datoteka. Pozorno spremljajte vrteči indikator poteka (2). Ko se se razširjanje zaključi kliknite na prej omenjeno mapo "prestashop" in na desni strani se vam bo pokazala vsebina katero kompletno označite in z levim klikom prenesete v krovno mapo v našem primeru "prestashop_valeja_com" ter spustite miškin gumb, tako kot prenašate datoteke v svojem računalniku iz ene mape v drugo mapo.

Razširjanje prestashop zip datoteke.

SLIKA 15

Po končanem postopku mora slika izgledati kot prikazuje slika 16 spodaj.

PrestaShop datoteke v urejevalniku.

SLIKA 16

Tako, sedaj imamo vse pripravljeno za namestitev odprokodnega sistema za spletne trgovine PrestaShop. Kot prikazuje slika17, v orodno vrstico vašega brskalnika vpišite vašo poddomeno. V našem primeru je to prestashop.valeja.com (ustvarjena zgolj za namene in potrebe prikaza te namestitve) in potrdite vnos.

Prikaz vnosa poddomene v brskalnik.

SLIKA 17

Prikaže se vam namestitvena stran za PrestaShop sistem prvi korak slika (18). Izberite namestitveni jezik (1), jaz izberem English saj Slovenski jezik ni na voljo v namestitvi. Klikni gumb "Next" (2) spremlaj indikator napredka namestitve (3).

Namestitev prestashop trgovine 1 korak

SLIKA 18

Prikaže se vam drugi korak namestitve glej sliko 19, kjer si lahko preberete licenčne pogoje in pravne formalnosti. Kliknite v prostor za potrditev, da soglašate z zgornjimi pogoji kot kaže točka (1) na sliki spodaj. Z klikom na gumb "Next" nadaljujete postopek namestitve v naslednji korak (3).

Namestitev prestashop trgovine 2 korak

SLIKA 19

Slika 20 prikazuje 4. korak. Kot ste morda ugotovili je sistem vmes med drugim in četrtim korakom namestitve opravil še korak tri kontrole kompatibilnosti nastavitev strežnika, saj v nasprotnem primeru namestitev ne bi bila mogoča in trgovina ne bi delovala. Težko je dovolj poudariti, kako pomemben je naslednji korak - točka (1) na sliki spodaj. Zelo previdno in premišljeno vnesite podatke, saj boste s tem ustvarili prvega uporabnika, ki bo imel prav vse administratorske pravice.
VARNOST: Izogibajte se imenom kot so admin, administrator itd., saj je tudi to eden od nivojev zaščite pred nepooblaščenimi vdori v spletne strani, trgovine. E-naslov naj bo veljaven in dostopen, ker ga boste potrebovali za delovanje, upravljanje vaše spletne trgovine. V nasprotnem primeru, trgovine po namestitvi ne boste mogli uporabljati. Geslo naj bo sestavljeno iz velikih, malih črk, številk in znakov. To je pomemben del zaščite pred vdori, ki je še vedno najbolj učinkovit. Geslo tudi redno menjavajte, vsaj nekajkrat na leto. Kliknite na gumb "Next" (2) in nadaljujete proces na peti korak (3).

Namestitev prestashop trgovine 3 korak

SLIKA 20

V petem koraku na sliki 21, bom povezal prej ustvarjeno podatkovno bazo s spletno stranjo. V polje, ki jo nakazuje točka (1) vnesemo strežnik kjer se nahaja podatkovna baza. V večini primerov se podatkovna baza nahaja na istem strežniku kot spletna stran, za to je v večini primerov to lokalni gostitelj- "localhost" (tako je to v našem primeru).
V naslednje polje pod točko (2) vnesemo ime podatkovne baze glej sliko 3. Ime je sestavljeno ponavadi iz uporabniškega imena računa gostovanja, podčrtaja _ in izbranega imena (primer: uporabnik_imebaze). Na sliki 21 sem za demonstracijo vpisal napačno ime baze, da vidite, kako se sistem odzove na to - z odprtjem dodatnega okna - in razlaga, da vnešena baza ni najdena (poudarjeno z rumeno).
Torej vnesite celotno ime podatkovne baze in ne samo tisto, ki ste ga vnesli v polje na sliki 3. Pod točko tri uporabite podatke, ki smo jih obdelovali pod sliko 4. Pod točko 4 izberite unikatno predpono tabelam v podatkovni bazi. To je tudi eden od pomembnih varnostnih ukrepov. Privzeto je ps_ kot vidite spodaj sem dodal xx najbolje je, da vnesete nekaj naključnega kot npr. (sujk_). V točki (5) kliknete na "Test your database conection now", da preverite povezavo med spletno stranjo in podatkovno bazo v primeru, ko bo povezava uspešna vam bo sistem prikazal sliko 22 spodaj. S klikom na gumb "Next" (6) se bo začel šesti korak namestitve glej sliko 23.

Namestitev prestashop trgovine 4 korak

SLIKA 21

Potrditev priklopa podatkovne baze in spletne strani. Slika 22.

Povezava spletne strani in podatkovne baze

Slika 22

Šesti korak namestitve je proces ki ga le spremljate, dokler se ne izvede do kraja.

Namestitev prestashop trgovine 5 korak

SLIKA 23

Za konec uspešne namestitve slika 24 si skrbno shranite podatke (lahko jih tudi natisnete) za dostop do vašega uporabniškega računa točki (1) in (2). Pomembno je, da v direktoriju odstranite mapo "install" pod točko (3) glej sliko 25, 26, 27 ter zraven odstranite tudi zip datoteko, ki smo jo v sliki 14 prenesli na strežnik, saj je ne boste več potrebovali in ob enem privarčevali kar nekaj MB vašega strežniškega prostora. V točki štiri imate možnost izbire Back Office (Administracija) ali Front Office (spletna trgovina) glej slike 28,29,30.

Namestitev prestashop trgovine 6 korak

SLIKA 24

V slikah 25,26,27 imate prikazan postopek odstranitve "install" mape in po enakem postopku odstranite tudi zip namestitveno datoteko s pomočjo prej prikazanega upravitelja datotek AjaXplorer.

Odstranitev install mape

SLIKA 25

Odstranitev install mape 2

SLIKA 26

Odstranitev zip namestitvene datoteke.

SLIKA 27

Prijavni zaslon za dostop do administracije z naslovom naše trgovine "Demo Presta Shop". Vnesite svoje podatke in vstopite v administracijo.

Prestashop vstop, prijava v administracijo.

SLIKA 28

Administracija spletne trgovine je najpomembnejši del vaše nove poslovne enote. Sedaj ste ponosni lastnik trgovine in lahko pričnete z vsemi pravnimi in ostalimi deli kot so postavljanje polic, stalaž, izložb, reklamnih plakatov, postavljanje izdelkov in ostalih administrativnih dejavnosti. Sigurno si mislite, da se mi je zmešalo, ampak vse to je res, samo v malo drugačni- digitalno virtualni- obliki. Seveda bo izgled odvisen od tega kakšno tržno nišo ste izbrali za vašo trgovino, kaj boste prodjali in komu. Kaj več o spletnih trgovinah na splošno bom pisal ob kakšni drugi priložnosti.

Prestashop administracija.

SLIKA 29

Vaša spletna trgovina ta trenutek izgleda kot privzeti izgled PrestaShop trgovine. Če potrebujete drugačen izgled lahko izgled privzete predloge spremenite glede na obstoječe možnosti, ki jih omogoča ali pa kupite novo predlogo, ki bo bolj predstavljala izgled vašega podjetja. To pa je že tema za novi članek.

Prestashop demo trgovina.

SLIKA 30

Tako, prišli smo do kraja namestitve spletne trgovine PrestaShop v nadzorni plošči zPanel. Pomembno je vedeti, da je to samo eden od mnogih možnih načinov namestitve. Sčasoma tudi vsak razvijalec spletnih strani razvije nekaj veščin, ki jih potem zagovarja. Jaz sem se v tem primeru trudil prikazati namestitev z nekaterimi dodatki, vstavki za lažje razumevanje postopka. Čeprav sam postopek namestitve za strokovnjaka ne traja več kot nekaj minut, je tu prikazan podrobno razčlenjen in precej bolj kompleksno, ker menim, da je zelo pomembno, da uporabnika naučim, kaj vse zajema posamezna namestitev skripte za izdelavo spletnih trgovin (v našem primeru PrestaShop). Temu postopku je podobna večina namestitev CMS sistemov, ki uporabljajo podatkovne baze. Če ste prebrali celotni članek, ste pripravljeni tudi za namestitve kake druge skripte (na primer Joomle), saj boste takoj opazili podobnosti in po vsej verjetnosti namestitev razumeli ter jo speljali do kraja brez večjih problemov.

8°C

Ljubljana

Partly Cloudy

Humidity: 40%

Wind: 14.48 km/h

  • 24 Mar 2016 12°C 1°C
  • 25 Mar 2016 13°C 3°C